Det er viktig å være tydelig på reglene før du starter å spille musikk bingo.

For det første må du avgjøre om du skal kunngjøre hvilke sanger/artister som spilles eller om deltakerne selv må finne ut av det. Noen velger å spille deler av sangen for så å si hvilken sang som ble spilt, mens andre velger at deltakere må klare seg på egen hånd.

En annen artig måte å gjennomføre det på er at deltakerne hjelper hverandre, og på den måten så får du en aktivitet som involverer gjestene på en flott måte.

Her kan du se hvordan bingobrettene for de forskjellige bingoene ser ut.

Når det kommer til hvordan den enkelte deltaker vinner så er det forskjeller fra de ulike spillene:

Musikk Bingo 90:

Her får du første bingo når du har 5 av tallene i en rad. Andre bingo er når du har 2 rader med 5 tall i samme boks, og tredje bingo er når du har alle tallene i en boks – altså 3 rader med tall.

Eksempel på bingo der en har fått 3 fulle rekker. Det viktigste er at alle rekkene en har i bingoen er i samme rubrikk på bingobrettet.

musikk bingo 90 med markering

Musikk Bingo 75:

Dette kan spilles på mange måter, du kan starte med bingo når en har en rad med sanger (husk at midterste rute er et wildcard). Deretter kan en bygge på med 2 linjer og så videre til en har fullt brett.

Det er også mulig å spille med at en har en loddrett kolonne og så videre.

Noen velger også å lage et mønster. F.eks et kryss.

Eksempler for å spille Musikk Bingo 75:

eksempel på hvordan spille musikk bingo 75

Musikk Bingo 60:

Her får du første bingo når du har 5 av sangene i en rad. Andre bingo er når du har 2 rader med 5 sanger i samme boks, og tredje bingo er når du har alle sangene i en boks – altså 3 rader med sanger.

Eksempel på bingo der en har 2 fulle rekker:

musikk bingo 60 med markering

Musikk Bingo 45:

I denne musikkbingoen har du et bingobrett med 4×4 ruter og en kan velge litt forskjellige måter og spille på. En kan f.eks. gjennomføre spillet slik at første bingo er den som har en rekke (vannrett eller loddrett) og så kan en fortsette slik til bingobrettet er fullt. En kan selvfølgelig også gå rett på fullt brett der en har markert alle 16 sangene på bingobrettet.

I dette eksemplet vil du se at en har bingo med 1 full linje på det øverste bingobrettet, og at en har bingo med fullt brett på det nederste brettet:

musikk bingo 45 markering

Musikk Bingo 30:

Her vinner spilleren som først klarer å merke av alle 9 sangene i en av de fire rutene (digitalt bingobrett har kun to ruter).

Eksempel på Musikk Bingo 30:

eksempel på hvordan spille musikk bingo 30

Musikk Bingo 30 Quiz:

Her er det egentlig to musikk bingo spill i ett. Brettene er delt i to, og på den ene halvdelen finner du sang/artist og på den andre halvdelen finner du svar på quiz spørsmål.

Så her kan en kjøre bingo på begge delene, altså at noen har 9 avkrysninger på musikk delen og 9 avkrysninger på quiz delen.