Simulering av de ulike bingoene har vist dette etter 10 kjørte bingoer (med 100 bingobrett):

Musikk Bingo 90:

 • 1 rekke: gjennomsnitt på 23 sanger (lavest 22, høyest 28)
 • 2 rekker: gjennomsnitt på 46 sanger (lavest 38, høyest 52)
 • 3 rekker: gjennomsnitt på 60 sanger (lavest 52, høyest 67)

Musikk Bingo 75:

 • 1 rekke: gjennomsnitt på 22 sanger (lavest 10, høyest 28)
 • 2 rekker: gjennomsnitt på 35 sanger (lavest 31, høyest 41)
 • 3 rekker: gjennomsnitt på 48 sanger (lavest 42, høyest 53)
 • 4 rekker: gjennomsnitt på 57 sanger (lavest 54, høyest 61)
 • Fullt brett: gjennomsnitt på 64 sanger (lavest 60, høyest 68)

Musikk Bingo 60:

 • 1 rekke: gjennomsnitt på 17 sanger (lavest 12, høyest 21)
 • 2 rekker: gjennomsnitt på 32 sanger (lavest 27, høyest 37)
 • 3 rekker: gjennomsnitt på 42 sanger (lavest 37, høyest 45)

Musikk Bingo 45:

 • 4 rekker: gjennomsnitt på 35 sanger (lavest 32, høyest 37)

Musikk Bingo 30/Musikk Bingo 30 Quiz:

 • Fullt brett: gjennomsnitt på 18 sanger (lavest 16, høyest 21)

Med bakgrunn i disse tallene så kan du enkelt regne ut hvor lenge en bingo gjennomsnittlig varer. Dette avhenger selvfølgelig av hvor mye du spiller av hver sang, men dersom du har et gjennomsnitt på 45 sekunder for hver sang så får du denne varighet på en musikk bingo:

 • Musikk Bingo 90: 45 minutter (3 rekker)
 • Musikk Bingo 75: 48 minutter for fullt brett
 • Musikk Bingo 60: 31,5 minutt (3 rekker)
 • Musikk Bingo 45: 36,25 minutt (4 rekker)
 • Musikk Bingo 30: 13,5 minutter for fullt brett